جزئیات
عکس ها

تبعید یهودیان از گتوی ورشو.

تبعید یهودیان از گتوی ورشو. ورشو، لهستان، 1943.


برچسب‌ها


  • Instytut Pamieci Narodowej
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Deportation of Jews from the Warsaw ghetto. Warsaw, Poland, 1943. [LCID: 37288]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.