جزئیات
عکس ها

کولی های تبعید شده به کوزره و یاسنواتس که هردو از اردوگاه های کار اجباری کرواسی هستند. یوگسلاوی، جولای 1942.

کولی‌های تبعید شده به کوزره و یاسنواتس که هردو از اردوگاه‌های کار اجباری کرواسی هستند. یوگسلاوی، جولای ۱۹۴۲.


  • Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Share This

Serbs and Roma (Gypsies) being deported to Kozare and Jasenovac, both Croatian concentration camps. [LCID: 85198]