جزئیات
عکس ها

کولی های تبعید شده به کوزره و یاسنواتس که هردو از اردوگاه های کار اجباری کرواسی هستند. یوگسلاوی، جولای 1942.

کولی‌های تبعید شده به کوزره و یاسنواتس که هردو از اردوگاه‌های کار اجباری کرواسی هستند. یوگسلاوی، جولای ۱۹۴۲.


  • Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Serbs and Roma (Gypsies) being deported to Kozare and Jasenovac, both Croatian concentration camps. [LCID: 85198]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.