جزئیات
عکس ها

تانک‌های آلمان در عملیات بارباروسا

تانک‌های روسی، طی هجوم به اتحاد جماهیر شوروی در عملیات بارباروسا،  از یکی از روستاهای در حال آتش روسی می‌گذرند. تابستان ۱۹۴۱  

© IWM HU 111382

  • Imperial War Museum - Photograph Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

German tanks on the eastern front © IWM (HU 111382)

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.