جزئیات
عکس ها

یک آژانس مسافرتی آمریکایی تصاویری صلح آمیز از آلمان به نمایش گذاشته که از سوی اداره اطلاعات راه آهن آلمان فرستاده شده تا موجب جذب مسافران به بازی های المپیک 1936 برلین شود

یک آژانس مسافرتی آمریکایی تصاویری صلح آمیز از آلمان به نمایش گذاشته که از سوی اداره اطلاعات راه آهن آلمان فرستاده شده تا موجب جذب مسافران به بازی های المپیک 1936 برلین شود. ایالات متحده، پیش از جنگ.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Share This

An American travel agency displays images of a peaceful Germany sent by the German Railways Information Office to attract visitors ... [LCID: oly108]