جزئیات
عکس ها

کودکان یهودی برای یک مسابقه ورزشی در اردوگاه تابستانی جمع شده اند که توسط اتحادیه سربازان یهودی خط مقدم جبهه رایش تدارک دیده شده است.

کودکان یهودی برای یک مسابقه ورزشی در اردوگاه تابستانی جمع شده اند که توسط اتحادیه سربازان یهودی خط مقدم جبهه رایش تدارک دیده شده است. آلمان، بین سال های 1934 و 1936.


  • Leo Baeck Institute

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish children gathered for a sporting event in a summer camp organized by the Reich Union of Jewish Frontline Soldiers. [LCID: 00948]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.