جزئیات
عکس ها

عکس دسته جمعی از یک گروه مخفی فرانسوی یهودی به نام "Compagnie Reiman". این عكس بعد از آزادسازی

عکس دسته جمعی از یک گروه مخفی فرانسوی یهودی به نام "Compagnie Reiman". این عكس بعد از آزادسازی فرانسه گرفته شده است. پاريس، فرانسه، 1945.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Group portrait of a Jewish French underground group named "Compagnie Reiman." [LCID: 04090]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.