جزئیات
عکس ها

عکس دسته جمعی از یک گروه مخفی فرانسوی یهودی به نام "Compagnie Reiman". این عكس بعد از آزادسازی

عکس دسته جمعی از یک گروه مخفی فرانسوی یهودی به نام "Compagnie Reiman". این عكس بعد از آزادسازی فرانسه گرفته شده است. پاريس، فرانسه، 1945.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Group portrait of a Jewish French underground group named "Compagnie Reiman." [LCID: 04090]