جزئیات
عکس ها

جلوی مغازه های یهودیان در پوگروم "شب شیشه های شکسته" صدمه دیده است.

جلوی مغازه های یهودیان در پوگروم "شب شیشه های شکسته" صدمه دیده است. برلین، آلمان، 10 نوامبر 1938.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Storefronts of Jewish-owned businesses damaged during the Kristallnacht ("Night of Broken Glass") pogrom. [LCID: 4315]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.