جزئیات
عکس ها

پلیس یهودی در ورودی مسدود شده محله یهودی نشین ورشو.

پلیس یهودی در ورودی مسدود شده محله یهودی نشین ورشو. لهستان، فوریه 1941.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish police at a barricaded entrance to the Warsaw ghetto. [LCID: 5313]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.