جزئیات
عکس ها

زندانیان یهودی در اردوگاه درانسی.

زندانیان یهودی در اردوگاه درانسی. فرانسه، بين سالهای 1941 تا 1944.


  • Federation Nationale des Deportes et Internes Resistants et Patriots

Jewish prisoners in the Drancy camp. France, between 1941 and 1944. [LCID: 19112a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.