جزئیات
عکس ها

يهودیان به محله یهودی نشین کوونو می آیند.

يهودیان به محله یهودی نشین کوونو می آیند. لیتوانی، حدود 1942-1941.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of George Kadish/Zvi Kadushin
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jews move into the Kovno ghetto. Lithuania, ca. 1941-1942. [LCID: 81064]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.