جزئیات
عکس ها

نمایی از بازداشتگاه های زندانیان بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری داخائو.

نمایی از بازداشتگاه های زندانیان بلافاصله پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری داخائو. داخائو، آلمان، 3 مه 1945.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

View of prisoners' barracks soon after the liberation of the Dachau concentration camp. [LCID: 37255]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.