جزئیات
عکس ها

اسلاید تبلیغاتی

اسلاید تبلیغاتی که در آن فردی با نژاد مخلوط (چپ) در مقابل یک جوان سالم «آریایی» (راست) قرار گرفته شده‌اند.


  • Library of Congress
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Propaganda slide

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.