جزئیات
عکس ها

در مدت تحریم ضد یهودی، گارد ضربت آلمان نازی (SA) پرچم هایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود "آلمانی ها! از خودتان دفاع کنید! از یهودیان خرید نکنید!" برلین، آلمان

در مدت تحریم ضد یهودی، گارد ضربت آلمان نازی (SA) پرچم هایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود "آلمانی ها! از خودتان دفاع کنید! از یهودیان خرید نکنید!" برلین، آلمان، مارس یا آوریل 1933.


برچسب‌ها


  • Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

During the anti-Jewish boycott, SA men carry banners which read "Germans! [LCID: 12359]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.