جزئیات
عکس ها

صحنه‌ای از هنگام تبعید از گتو کوونو

یهودیان در حال حمل بقچه‌هایشان در محل تجمعی که پیش از تبعیدشان از گتو کوونو به سمت احتمالأ استونی، به زور در آنجا گرد هم آورده شده بودند. 

این عکس توسط جرج کادیش گرفته شده است. 


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum
  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of George Kadish/Zvi Kadushin
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Jews carrying bundles of possessions before their deportation from the Kovno ghetto. [LCID: 10687]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.