جزئیات
عکس ها

پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری فلوسنبرگ، دو سرباز

پس از آزادسازی اردوگاه کار اجباری فلوسنبرگ، دو سرباز پیاده نظام ارتش ايالات متحده توده ای از کفش های متعلق به قربانیان اردوگاه را وارسی می کنند. فلوسنبرگ، آلمان، ماه مه 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

After the liberation of the Flossenbürg concentration camp, two US army infantrymen examine a pile of shoes belonging to victims ... [LCID: 77028]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.