جزئیات
عکس ها

ویترین یک فروشگاه متعلق به یهودیان که در کریستال ناخت ("شب شیشه های شکسته") خرد شده است.

ویترین یک فروشگاه متعلق به یهودیان که در کریستال ناخت ("شب شیشه های شکسته") خرد شده است. برلين، آلمان، 10 نوامبر 1938.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Shattered storefront of a Jewish-owned shop destroyed during Kristallnacht (the "Night of Broken Glass"). [LCID: 86838]