جزئیات
عکس ها

فروشنده دوره گردی مشغول فروختن کتاب های عبری قدیمی است.

فروشنده دوره گردی مشغول فروختن کتاب های عبری قدیمی است. محله یهودی نشین ورشو، لهستان، فوریه 1941.


برچسب‌ها


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Street vendor sells old Hebrew books. Warsaw ghetto, Poland, February 1941. [LCID: 5324]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.