جزئیات
عکس ها

متهمان در جایگاه، طی جلسه دادگاه "پرونده دادگستری".

متهمان در جایگاه، طی جلسه دادگاه "پرونده دادگستری" [محاکمه مقامات وزارت دادگستری رایش].


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of John W. Mosenthal
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

The defendants in the dock during the Justice Case. [LCID: 16793]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.