جزئیات
عکس ها

یک سرباز ارتش ایالات متحده به گورستانی در آسایشگاه هادامار نگاه می کند. در این مکان قربانیان برنامه "کشتن از سر ترحم" نازی ها در گورهای جمعی

یک سرباز ارتش ایالات متحده به گورستانی در آسایشگاه هادامار نگاه می کند. در این مکان قربانیان برنامه "کشتن از سر ترحم" نازی ها در گورهای جمعی دفن شده بودند. این عکس توسط یک عکاس نظامی آمریکایی بلافاصله بعد از آزادسازی این محل گرفته شده است. آلمان، 5 آوریل 1945.


  • US Holocaust Memorial Museum
  • Courtesy of Rosanne Bass Fulton

اشتراک

A US Army soldier views the cemetery at the Hadamar Institute, where victims of the Nazi euthanasia program were buried in mass graves. [LCID: 05508]