جزئیات
عکس ها

ولادیسلاوا کارولووسکا، قربانی آزمایش های پزشکی در اردوگاه راونسبروک، یکی از چهار زن لهستانی بود که به عنوان شاهد در

ولادیسلاوا کارولووسکا، قربانی آزمایش های پزشکی در اردوگاه راونسبروک، یکی از چهار زن لهستانی بود که به عنوان شاهد در "محاکمه پزشکان" حاضر شد. نورنبرگ، آلمان، 22 دسامبر 1946.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Wladislava Karolewska, a victim of medical experiments at the Ravensbrueck camp, was one of four Polish women who appeared as prosecution ... [LCID: 43019]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.