جزئیات
عکس ها

دختران جوان در حیاطی در شهر اِیشیشکس در مقابل دوربین

گروهی از دختران جوان در حیاطی در شهر اِیشیشکس ژست گرفتند. یهودیان این روستای یهودی، در ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱، توسط آینزاتس گروپن (جوخه‌های مرگ شبه نظامی اس اس) کشته شدند. عکس پیش از سپتامبر ۱۹۴۱ گرفته شده است.


  • United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of The Shtetl Foundation
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

A group of young girls pose in a yard in the town of Eisiskes. The Jews of this shtetl were murdered by the Einsatzgruppen on September 21, 1941. Photo taken before September 1941.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.