"Erntefest" oznacza po niemiecku “Dożynki”. Był to kryptonim niemieckiej akcji, której celem było wymordowanie wszystkich Żydów pozostałych w Dystrykcie Lubelskim Generalnego Gubernatorstwa (Generalgouvernement, okupowanej przez Niemców Polski) jesienią 1943 r.

Powstanie w getcie warszawskim

Akcja “Dożynki” stanowiła reakcję władz hitlerowskich na powstania przeprowadzone przez Żydów wciąż zamieszkujących okupowany przez Niemcy Wschód. Wiosną i latem 1943 r. niemieccy okupanci napotkali zbrojny opór w gettach w Warszawie i Białymstoku. 2 sierpnia 1943 r. żydowscy więźniowie zbuntowali się w ośrodku zagłady w Treblince, podczas gdy powstanie w ośrodku zagłady w Sobiborze (14 października 1943 r.) umożliwiło ucieczkę ponad trzystu więźniom, spośród których 58 przeżyło wojnę. Ośrodki zagłady uczestniczące w akcji Reinhard zamknięto jesienią 1943 r. w następstwie powstań więźniów Sobiboru i Treblinki. W obawie przed kolejnymi powstaniami w Generalnym Gubernatorstwie dowódca SS Heinrich Himmler wydał rozkaz zamordowania pozostałych 45,000 żydowskich więźniów zaciągniętych do robót przymusowych w Dystrykcie Lubelskim. Większość z nich znajdowała się w obozach w Trawnikach, Poniatowej i na Majdanku.

Akcja “Dożynki” rozpoczęła się świtem 3 listopada 1943 r. Jednostki SS i policji otoczyły wówczas obozy pracy w Trawnikach i Poniatowej. Następnie Żydów wyprowadzono grupami z obozów i rozstrzelano w specjalnie do tego celu wykopanych dołach położonych niedaleko. Na Majdanku nazistowscy dowódcy oddzielili najpierw Żydów od innych więźniów. Następnie zaprowadzono ich do pobliskich okopów i rozstrzelano. Żydów z innych obozów pracy w okolicach Lublina również przewieziono na Majdanek, aby tam ich rozstrzelać. Zarówno na Majdanku, jak i Trawnikach z obozowych głośników grała muzyka mająca zagłuszyć hałas masowych rozstrzelań i krzyki ofiar. W obydwu obozach mord ukończono w jeden dzień. W Poniatowej rozstrzelania trwały dwa dni i zakończyły się 4 listopada.

"Podczas "Dożynek" - największej masakrze dokonanej przez Niemców podczas Holokaustu - zabito około 42,000 Żydów.