Holokost sonrasında 1945 ile 1951 yılları arasında ABD (İngiltere ile birlikte), 1945 sonlarına doğru en üst noktaya ulaştığı dönemdeki 250.000 Yahudi dahil olmak üzere Almanya, Avusturya, İtalya ve Çekoslovakya’nın işgal edilmiş bölgelerindeki bir milyondan fazla yerlerinden edilmiş insanın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bu son derece kapsamlı görevin yerine getirilmesinde Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi ve çeşitli özel yardım kuruluşları Batılı müttefiklere yardımcı olmuşlardır.

Eylül 1945’e kadar Yahudi ve Yahudi olmayan yerlerinden edilmiş insanlar aynı kamplarda kalmışlardır. Bu düzen bazen Yahudi Holokost kurbanlarının, eski suçlularla ya da Holokost acılarını devam ettiren, Yahudi karşıtı duygularını açıklamış diğer kişilerle birlikte aynı yerde olmalarına neden olmuştur. Çoğu güven duygusunu yitirmiş yerlerinden edilmiş Yahudiler, bu yaşam koşullarını protesto etmiştir.

Yerlerinden edilmiş birçok Yahudi, bazı ABD askerî personelinin sert ve duyarsız davranışlarından da rahatsız olmuştur. Kaçak malzeme aramaları için Alman polisinin kamplara girmesine izin verilmesi uygulaması, Holokost’tan hayatta kalanların yaşadığı psikolojik travmaya olan duyarsızlığı göstermektedir. Bavyera’daki yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplardaki ABD Kara Kuvvetleri personelinin davranışlarına ilişkin protestolar, Başkan Harry S. Truman’ın Pennsylvania Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı Earl Harrison’ı araştırma yapmak üzere Almanya’daki ABD işgal bölgesine göndermesine neden olmuştur.

1945 Ağustosunda sunulan Harrison raporu Truman’ın Yahudilerin, Yahudi olmayanlardan ayrılmasını ve yerlerinden edilmişlerin bulunduğu kamplardaki hayatta kalan Yahudilere daha duyarlı davranılmasını emretmesini sağlamıştır. Bundan sonra Amerikalı yetkililer, Yahudi yardım kuruluşlarının yerlerinden edilmiş olanların bulunduğu kamplarda faaliyet göstermelerine izin verilmesi dahil olmak üzere, kamplardaki yaşam koşullarında önemli gelişmeler yapılmasına olanak sağlamıştır. Buralarda yaşayanlara daha fazla özerklik de vermişlerdir.

Başkan Truman, yerlerinden edilmiş Yahudilerle ilgili olarak daha açık bir mülteci politikasını desteklemiştir. Kanun hükmündeki bir kararname kapsamında 1946 ile 1948 yılları arasında ABD’ye 16.000 Yahudi mülteci girmiştir. 1948 tarihli Yerlerinden Edilmiş Kişiler Yasası’nın kabul edilmesiyle ABD Kongresi, mevcut kota sisteminin üzerinde yaklaşık 400.000 mülteciye vize vermiştir. Bu vizelerin 80.000’i yerlerinden edilmiş Yahudilere verilmiştir.