Film

Yahudilerin Bulgar işgalindeki Makedonya’dan sürülmeleri

Bulgar işgalindeki Makedonya’nın Kavala, Seres ve Drama kentlerindeki Yahudiler sürüldü. Yaklaşık 3.000 Yahudi, Drama’ya götürüldü. Yiyecek ve su olmaksızın trenlere doldurularak Gorna Dzumaya’daki kampa gönderildi. Yahudiler, büyük olasılıkla Danube Nehri üzerinde yer alan Bulgar limanı Lom’a götürüldü ve daha sonra Viyana’ya giden gemilere bindirildi. Oradan da Treblinka imha kampına gönderildi.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • Bulgarian Film Archive
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.