قطعه فیلم های تاریخی

تبعید یهودیان از شهرهای تحت اشغال بلغارستان

یهودیان از شهرهای کاوالا، سرس و درامای مقدونیه‌ی تحت اشغال بلغارستان تبعید شدند. حدود سه هزاریهودی به دراما برده شدند و سپس آنها را بدون آب و غذا برای انتقال به اردوگاهی در جومای بالا (بلاگوگراد) Gorna Dzumaya سوار قطار کردند. احتمالاً از آنجا یهودیان را به مرزهای بلغاری لوم در کنار رود دانوب برده و به مقصد وین سوار کشتی کردند. نازی‌ها از آنجا یهودیان را به اردوگاه مرگ تربلینکا فرستادند.


برچسب‌ها


  • Bulgarian Film Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک