قطعه فیلم های تاریخی

تبعید یهودیان از شهرهای تحت اشغال بلغارستان

یهودیان از شهرهای کاوالا، سرس و درامای مقدونیه‌ی تحت اشغال بلغارستان تبعید شدند. حدود سه هزاریهودی به دراما برده شدند و سپس آنها را بدون آب و غذا برای انتقال به اردوگاهی در جومای بالا (بلاگوگراد) Gorna Dzumaya سوار قطار کردند. احتمالاً از آنجا یهودیان را به مرزهای بلغاری لوم در کنار رود دانوب برده و به مقصد وین سوار کشتی کردند. نازی‌ها از آنجا یهودیان را به اردوگاه مرگ تربلینکا فرستادند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Bulgarian Film Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.