Film

Varşova'nın düşüşü

Alman birlikleri, 8–9 Eylül 1939'da Varşova'ya ulaştı. Almanların Varşova kuşatması sırasında şehirde hava saldırıları ve topçu atışları nedeniyle büyük bir zayiat meydana geldi. Varşova, 28 Eylül'de teslim oldu. Burada Alman birlikleri Varşova'yı işgal ediyor. Bu film Polonya yeraltı film örgütü tarafından çekilen “Bir Şehrin Öyküsü” (Tale of a City) isimli filmden alınmıştır.

Deşifre Edilmiş Metin

27 Eylül'de Varşova radyosunun sesi son kez duyuldu
. Son kez Belediye Başkanı Staryznski, Varşova
halkına ve dünyaya seslendi. [müzik]. Varşova
düştü.


  • National Archives - Film

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.