Film

Varşova gettosundaki Magdeburg'dan gelen Yahudi sürgünler

1941'den itibaren Almanlar, Almanya'daki Yahudileri doğuda işgal ettikleri topraklara sürgün etti. Başlangıçta Polonya ve Baltık ülkelerinde bulunan gettolardaki binlerce Yahudiyi sürgüne gönderdiler. Sürgün edilenler de gittikleri yerde yaşayan Yahudilerle aynı kaderi paylaştı. Sonraları başlama noktası Almanya olan sürgünlerin çoğu doğrudan Polonya'daki toplama kamplarına yapıldı. Arşivdeki bu resimde, Alman propaganda birimi Varşova gettosundaki Yahudi Konseyi'nin başkanlık ettiği toplama merkezine Almanya, Magdeburg'dan gelen Yahudileri filme çekiyor. Temmuz 1942'de Naziler Varşova gettosundaki Yahudileri toplu sürgünler hâlinde yakındaki Treblinka imha kampına gönderdi.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • Grinberg Archives
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.