قطعه فیلم های تاریخی

تبعیدشدگان یهودی ماگدبورگ در محله یهودی نشین ورشو

آلمانی ها در سال 1941 شروع به تبعید یهودیان آلمان به سرزمین های اشغالی شرق کردند. آنان در ابتدا هزاران یهودی را به محله های یهودی نشین در لهستان و کشورهای بالتیک تبعید کردند. این تبعیدیان دچار همان سرنوشت یهودیان محلی می شدند. بعدها، بسیاری از تبعیدیان از آلمان مستقیماً به اردوگاه های مرگ در لهستان اشغالی فرستاده می شدند. این قطعه فیلم توسط یک واحد تبلیغات آلمانی از کسانی گرفته شده که اخیراً از ماگدبورگ آلمان وارد یک مرکز جمع آوری تحت نظارت شورای یهودیان در محله یهودی نشین ورشو شده اند. در ژوئیه 1942، نازی ها تبعیدهای دسته جمعی یهودیان از محله یهودی نشین ورشو به اردوگاه مرگ تربلینکا- در حوالی همان جا- را آغاز کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Grinberg Archives
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.