قطعه فیلم های تاریخی

تبعیدشدگان یهودی ماگدبورگ در محله یهودی نشین ورشو

آلمانی ها در سال 1941 شروع به تبعید یهودیان آلمان به سرزمین های اشغالی شرق کردند. آنان در ابتدا هزاران یهودی را به محله های یهودی نشین در لهستان و کشورهای بالتیک تبعید کردند. این تبعیدیان دچار همان سرنوشت یهودیان محلی می شدند. بعدها، بسیاری از تبعیدیان از آلمان مستقیماً به اردوگاه های مرگ در لهستان اشغالی فرستاده می شدند. این قطعه فیلم توسط یک واحد تبلیغات آلمانی از کسانی گرفته شده که اخیراً از ماگدبورگ آلمان وارد یک مرکز جمع آوری تحت نظارت شورای یهودیان در محله یهودی نشین ورشو شده اند. در ژوئیه 1942، نازی ها تبعیدهای دسته جمعی یهودیان از محله یهودی نشین ورشو به اردوگاه مرگ تربلینکا- در حوالی همان جا- را آغاز کردند.


برچسب‌ها


  • Grinberg Archives
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Share This