Film

Varşova gettosundaki hapishane

Almanların 1940'ta Varşova gettosunu kurmasının ardından, Varşova'daki Yahudi Konseyi getto alanındaki belediye hizmetlerinin hepsinden sorumlu hale getirildi. Almanlara ait bu kayıtta, gettodaki “Yahudi hapishanesi” esirlerinin tasfiyede koştukları ve teftiş sırasında daireler halinde yürüdükleri görülmektedir.


Etiketler


  • National Center for Jewish Film
Arşivsel detayları görüntüle

Share This