قطعه فیلم های تاریخی

زندان در محله یهودی نشین ورشو

پس از آنکه آلمانی ها محله یهودی نشین ورشو را در سال 1940 دایر کردند، شورای یهودیان ورشو مسئولیت کامل خدمات شهری درون محوطه محله را به عهده گرفت. در این قطعه فیلم آلمانی، زندانیان محبوس در "زندان یهودیان" در محله یهودی نشین طی بازرسی به سمت حیاط می دوند و به صورت دایره ای راه می روند.


برچسب‌ها


  • National Center for Jewish Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک