Film

Romanya’daki Çingeneler

II. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’da yaklaşık bir milyon Çingene yaşamaktaydı. En büyük Çingene topluluğu, 300.000 nüfusla Romanya’da yaşıyordu. Bu film, Bükreş’in kuzeybatısında bulunan Moreni adındaki küçük bir kasabada yaşayan Çingene topluluğunu göstermektedir. Pekçok Çingene göçebe bir yaşam sürdürüyor ve tüccarlık, zanaatkârlık, işçilik ve müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyordu.

Deşifre Edilmiş Metin

  • National Archives - Film

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.