Φιλμ

Ρομά (Τσιγγάνοι) στη Ρουμανία

Πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ζούσαν στην Ευρώπη περίπου ένα εκατομμύριο Ρομά (Τσιγγάνοι). Η μεγαλύτερη κοινότητα Ρομά –περίπου 300.000- ζούσε στη Ρουμανία. Αυτό το φιλμ δείχνει μια κοινότητα Ρομά (Τσιγγάνων) στη Moreni, μια μικρή πόλη βορειοδυτικά του Βουκουρεστίου. Πολλοί Ρομά ακολουθούσαν νομαδικό τρόπο ζωής και συχνά εργάζονταν ως μικρέμποροι, τεχνίτες, έμποροι, εργάτες και μουσικοί.

Καταγραφή

  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.