قطعه فیلم های تاریخی

کولی‌ها در رومانی

پیش از جنگ جهانی دوم ، حدود یک ملیون کولی در اروپا زندگی می‌کردند. رومانی دارای بزرگترین جمعیت کولیها با حدود ۳۰۰ هزار نفر بود. این فیلم جامعه‌ی کولی‌ها را در مورنی، شهری کوچک در شمال غرب بخارست نشان می‌دهد. بسیاری از کولی‌ها سبک زندگی چادرنشینی دارند و اغلب در مشاغلی مانند خرده فروش، صنعت گر، بازرگان، کارگر و نوازنده مشغول به کار هستند.


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.