Film

Berlin yakınlarındaki Roman (Çingene) kamp alanı

Bu film, Weimar Cumhuriyeti’nin son yılında Almanya’nın Berlin şehri yakınlarında bulunan Çingene kampını göstermektedir. Çingeneler, Nazilerin 1933’te iktidara gelmesinden önce bile Almanya’da zulüm görüyorlardı. Ancak Naziler, onları öldürülmeleri gereken etnik düşmanlar olarak tanımlamıştı. Doğu Avrupa’daki on binlerce Çingene, Einsatzgruppen (Mobilize Katliam Birlikleri) tarafından öldürülmüş ya da Polonya’da kurulan ölüm merkezlerine gönderilmiştir.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum - Film & Video

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.