Film

Amerika Birleşik Devletleri'nde UNRRA konferansı düzenleniyor

Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi (UNRRA), Mihver saldırılarından kaçan mültecilere yardım etmek üzere Kasım 1943'te kuruldu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, UNRRA savaş ve savaşın sonuçları nedeniyle zorla göç ettirilen milyonlarca mülteciye yardım etmeye çalıştı. Savaşın ardından tüm dünyayı etkileyen gıda yokluğu, milyonlarca kişiyi açlıktan ölmekle tehdit ederken, dünya yardım için Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Bu sahne, UNRRA'nın Atlantik Şehri'nde düzenlenen dördüncü konsey toplantısından alınmıştır. Başkan Herbert H. Lehman dünya barışının ön koşulunun ülkeler arasındaki anlayışın olması gerektiğini söylüyor.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • National Archives - Film

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.