قطعه فیلم های تاریخی

تشکیل کنفرانس اداره امدادرسانی و توانبخشی سازمان ملل (UNRRA) در ایالات متحده

اداره امداد رسانی و توانبخشی سازمان ملل در نوامبر 1943 برای کمک به پناهندگانی که از تعرض متحدین فرار کرده بودند، تأسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم، این سازمان به میلیونها پناهنده ای که در اثر جنگ و عواقب آن آواره شده بودند، کمک کرد. در پی جنگ، کمبود مواد غذایی در سراسر جهان میلیون ها نفر را تهدید به مرگ می کرد و جهان چشم امید به یاری ایالات متحده داشت. این قطعه فیلم در مورد چهارمین شورای اداره امداد رسانی و توانبخشی سازمان ملل در آتلانتیک سیتی است. مدیر کل سازمان، هربرت اچ. لیمن از لزوم تفاهم میان ملل برای دستیابی به صلح جهانی دفاع می کند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.