قطعه فیلم های تاریخی

تشکیل کنفرانس اداره امدادرسانی و توانبخشی سازمان ملل (UNRRA) در ایالات متحده

اداره امداد رسانی و توانبخشی سازمان ملل در نوامبر 1943 برای کمک به پناهندگانی که از تعرض متحدین فرار کرده بودند، تأسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم، این سازمان به میلیونها پناهنده ای که در اثر جنگ و عواقب آن آواره شده بودند، کمک کرد. در پی جنگ، کمبود مواد غذایی در سراسر جهان میلیون ها نفر را تهدید به مرگ می کرد و جهان چشم امید به یاری ایالات متحده داشت. این قطعه فیلم در مورد چهارمین شورای اداره امداد رسانی و توانبخشی سازمان ملل در آتلانتیک سیتی است. مدیر کل سازمان، هربرت اچ. لیمن از لزوم تفاهم میان ملل برای دستیابی به صلح جهانی دفاع می کند.

نسخه كامل

آتلانتیک سیتی در نیوجرسی میزبان چهارمین نشست شورای سازمانی است که از اهمیت زیادی در سراسر دنیا برخوردار است. اداره امدادرسانی و توانبخشی سازمان ملل به نمایندگی از 47 كشور تشكیل جلسه داده است تا به حل و فصل مشکل قحطی بپردازد که جان بیش از نیم میلیارد نفر از تهیدستان به جای مانده از جنگ را تهدید می کند. پرزیدنت ترومن از آمریکایی ها درخواست کرد که داوطلبانه بخشی از ذخیره غذایی خود را با افراد بسیاری که از گرسنگی در معرض مرگ قرار دارند تقسیم کنند. این امر مورد تحسین نمایندگان اداره امدادرسانی و توانبخشی سازمان ملل در سراسر دنیا قرار گرفته است. مدیر کل بازنشسته این سازمان، هربرت اچ. لیمن- که جای خود را به شهردار سابق نیویورک، لا گوردیا خواهد داد- از برادری میان ملت ها سخن می گوید: "بدون تردید، امروز نیز همچون گذشته مشکلات اساسی در زمینه تفاهم بین انسان ها و میان ملت ها وجود دارد. اکنون اداره امدادرسانی و توانبخشی سازمان ملل نخستین مصداق ساده این واقعیت است که این تفاهم قابل دستیابی است. اینک رهبران سازمان ملل باید از این تجربه استفاده کرده و ملت های خود را به سوی جهانی آکنده از صلح و امنیت رهنمون شوند."


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.