Rozia Grynbaum

Rozia Grynbaum

Doğum: 1911

Starachowice, Polonya

Rozia, Orta Polonya'nın doğusundaki Starachowice'de yaşayan dindar bir Yahudi ailenin dokuz çocuğundan en büyük ikinci çocuğuydu. Küçük, tek katlı evleri ailenin hem evi, hem de terzi dükkânıydı. Terziliğin karşılığında çoğunlukla yakacak odun ya da bir çuval patates gibi mallar alıyorlardı. Rozia kadın kıyafetleri diken bir dükkânda çalışıyordu.

1933–39: Rozia, Varşova'nın yaklaşık 60 mil güneyinde bulunan büyük Radom kasabasından gelen Yahudi bir terzi ile evlendi. Evli çift, Starachowice'ye yerleşerek orada bir terzi dükkânı açtı. Rozia'nın iki küçük kızı, 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesinden önce doğmuştu.

1940–45: 1942 yılının Ekim ayında sabah saat 4'te SS muhafızları, kasabanın Yahudilerini pazar yerine topladı. Muhafızlar zorla çalıştırılabilecek "sağlam vücutlu" yetişkinleri çocuk ve yaşlılardan ayırdılar. Rozia, iki küçük kızından ayrı düşmektense onlarla birlikte sıraya girmeyi tercih etti. Saat 10'da seçimler bitmişti. Rozia, kızları ve annesinin durduğu 4.500 kişilik Yahudi sırası demiryolu istasyonunda bekleyen sığır vagonlarına doğru ilerledi.

Tren, Treblinka imha kampına gönderildi ve Rozia, kızları ve annesi gaz odasında can verdi.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.