رُژا گرینبائوم   Rozia Grynbaum

رُژا گرینبائوم Rozia Grynbaum

تاریخ تولد: 1911

اِستاراخوویتسه, لهستان

رُژا دومین فرزند خانواده‌ی مذهبی یهودی بود که در استاراخُویتسه، شهری در قسمت شرق مرکز لهستان زندگی می‌کردند. آنها ۹ فرزند داشتند و در خانه‌ی یک طبقه‌ای که هم به عنوان محل زندگی و هم کارگاه خیاطی از آن استفاده می‌شد، زندگی می‌کردند. آنها گاهی کار خود را در ازای کالاهایی مانند هیزم یا یک کیسه سیب زمینی معامله می‌کردند. رژا در مغازه، لباس زنانه می‌دوخت.

۱۹۳۳-۳۹: رژا با یک خیاط یهودی از اهالی رادوم ازدواج کرد. این شهر در ۶۰ مایلی جنوب ورشو واقع شده بود. این زوج جوان در شهر استاراخُویتسه مستقر شدند و در آنجا یک مغازه‌ی خیاطی راه انداختند. دو دختر رژا پیش از تسخیر لهستان توسط نیروهای آلمان در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹ به دنیا آمدند.

۱۹۴۰-۴۵: در ساعت ۴ یکی از صبح‌های ماه اکتبر سال ۱۹۴۲، نیروهای اس‌اس، یهودیان شهر را مجبور کردند که در بازار جمع شوند. نیروهای نظامی، افراد "قوی بنیه" را که قادر به انجام کار بودند، از بچه‌ها و افراد مسن جدا کردند. رژا به جای اینکه بایستد و ببیند دخترهایش را از او دور می‌کنند، به درون صف آنها رفت. ساعت ۱۰ صبح گزینش تمام شد و رژا به همراه دخترهایش، مادرش، و ۴۵۰۰ یهودی دیگر به سمت کامیون‌های حمل دام به راه افتادند.

آنها به اردوگاه مرگ تربلینکا فرستاده شدند. رژا، هر دو دختر و مادرش در آن جا با گاز خفه شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.