Tchiya Perlmutter

Tchiya Perlmutter

Doğum: 1925

Horochow, Polonya

Tchiya, Lvov’un 80 kilometre kuzeydoğusundaki Horochow kasabasında Yahudi bir ailenin iki kızından büyüğü olarak dünyaya geldi. Babası Lvov üniversitesinde ders veren bir felsefe profesörüydü. İki ebeveyni de Horochow’da sivil liderdi.

1933–39: Eylül 1939’da Almanya Batı Polonya’yı işgal etti ve üç hafta sonra Sovyetler Birliği Horochow kasabasının bulunduğu Doğu Polonya’yı [Alman-Sovyet Paktı’nın sonucu olarak] ele geçirdi. Almanlardan kaçan mülteciler akın akın kasabadan geçiyordu. Sovyet egemenliği Perlmutter’lerin günlük hayatını pek değiştirmedi. Evlerinde kaldılar. Tchiya’nın babası Lvov’da ders vermeye devam etti.

1940–42: 1941’de Almanya, Sovyet topraklarını işgal etti ve Horochow’da bir getto kurdu. 1942’de gettonun yıkılacağına ilişkin çıkan söylentiler nedeniyle annesi, Polonyalı bir aileyle saklanmak üzere Tchiya’ya Horochow yakınlarında bir yer ayarladı. Kaçış planı, Tchiya’ya gettonun dışındaki işinin ayrıntıları her zamanki gibi bildirilirken verildi. Biri gün biterken onunla buluşacak ve saklanma yerine götürecekti. Tchiya gideceği gün annesine ve kız kardeşi Shulamit’e veda etti. Savaştan sonra birbirlerini bulacaklarına söz verdiler.

Savaştan sonra Tchiya’nın kız kardeşi onun Almanlar’a ihbar edildiğini öğrendi. Tchiya kasabada çıplak olarak yürütüldü. İşkence yapıldı ve öldürüldü.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.