تیا پِرلموتر Tchiya Perlmutter

تیا پِرلموتر Tchiya Perlmutter

تاریخ تولد: 1925

هُروخوف, لهستان

تیا بزرگترین و یکی از دو فرزند خانواده‌ای یهودی در شهر هُروخوف، در ۵۰ مایلی شمال شرق لووف بود. پدرش استاد فلسفه بود و در دانشگاه لووف درس می داد. پدر و مادرش هر دو از رهبران مدنی در هروخوف بودند. <۳۹-۱۹۳۳

۱۹۴۰-۴۲: در ۱۹۴۱ آلمان به مناطق شوروی حمله کرد و یک گتو در هروخوف برپا کرد. در ۱۹۴۲، با شایعاتی مبنی بر تخریب گتو، مادر تیا یک مکان را برای مخفی شدن تیا نزد یک خانواده‌ی لهستانی در نزدیکی هروخوف پیدا کرد. برنامه‌ی فرار تیا این بود که مثل هر روز خودش را برای کار در خارج از گتو، معرفی کند. سپس یک نفر در آخر روز با او ملاقات می کرد و او را به محل مخفی می برد. آن روز تیا آنجا را ترک کرد و از مادر و خواهرش شولامیت خداحافظی کرد. آنها قرار گذاشتند که پس از جنگ یکدیگر را پیدا کنند.

پس از جنگ، خواهر تیا فهمید که به تیا خیانت شده و او را تحویل آلمانی ها داده اند. تیا با بدن برهنه در شهر گردانده شده بود و سپس شکنجه و کشته شده بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.