Wilek Loew

Wilek Loew

Doğum: 29 Ekim 1925

Lviv, Polonya

Wilek, Polonya’nın güneydoğusundaki büyük bir şehir olan Lviv’de yaşayan Yahudi bir ailenin oğluydu. Ailesi, sahibi oldukları bal şarabı imalathanesini işletiyordu. Polonya ve Ukraynalıların arasında yaşamalarına karşın Wilek’in ailesi Lviv Yahudilerindendi ve evde İbranice, Almanca ve Lehçe konuşuyorlardı. Wilek 4 yaşındayken babası kalp krizinden öldü.

1933–39: Yahudiler, Polonya’da sık sık ayrımcılığa uğruyordu. Okula ve işe kabul edilmek bizim için zordu. 1939’da giriş sınavını geçmeyi başardım ve Lviv ortaokuluna girdim. Okula başlamamdan kısa bir süre sonra savaş çıktı. Sovyetler ve Almanlar Polonya’yı bölüştüler. Sovyetler ev ve işyerlerimize el koyarak Lviv’i ilhak etti. Yine de Sovyet rejimi, bizi Nazi vahşetinden korudu. Okula gitmeye devam ettim.

1940–44: 1941’de Alman ordusu, Lviv’i ele geçirdi ve Yahudileri bir gettoya taşıdı. Alman ordusu için çatı kaplama kağıdı yapmak üzere her gün Polonya tarafına geçen 40 kişinin arasındaydım. Bu iş sayesinde sürülmekten kurtuldum. Almanların 1943’te gettoyu dağıtmasından önce sahte evraklar edinip birlikte çalıştığım bir Hıristiyanın adını aldım ve Macaristan’a kaçtım. Budapeşte’deki direniş için kuryelik yaptım ve Polonyalı bir ajan olarak tutuklandım. Yahudi kimliğimin farkında olmayan Almanlar, beni 29 Ekim 1944’te Auschwitz’e yolladılar. 19. yaş günümdü.

Müttefikler ilerledikçe binlerce tutuklu, Almanya içlerine doğru yürüyüşe zorlandı. Wilek, 23 Nisan 1945’te Amerikalılar tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu. 1949’da Amerika’ya göç etti.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.