Tanikliklar

David Stoliar

1936’da David, babasıyla yaşamak üzere Bükreş’e göç etti. Romanya Almanya’nın etkisine girdikçe Romanya yetkilileri, Yahudilere karşı her geçen gün artan sert yaptırımlarla ortaya çıktılar. Yahudi karşıtı kışkırtmalar artarken Yahudiler, Bükreş sokaklarında ve halka açık diğer yerlerde saldırılara maruz kaldılar. Babası, David’in ülkeyi terk etmesine karar verdi ve Filistin’e kaçabilmesi için gerekli hazırlıkları yaptı. David, Aralık 1941’de eski bir sığır gemisi “Struma”ya binerek Karadeniz’de bir liman şehri olan Constanta yoluyla Romanya’dan ayrıldı. Gemi, motor arızasına karşın Filistin rotasının ilk durağı olan Türkiye’nin İstanbul şehrine güçlükle varmayı başardı. Türk makam ve mercileri, seyahatleriyle ilgili pazarlıklar devam ederken yolcuların karaya çıkmasına izin vermedi. En nihayetinde yolculara geçiş iznini reddedip açık denizlerle baş edebilecek durumda olmayan “Struma”yı yeniden Karadeniz’e teslim ettiler. Aradan birkaç saat geçmeden mihver nakliyatını kontrol amacıyla devriye gezen bir Sovyet denizaltısı, “Struma”yı yanlışlıkla torpilledi. 769 Yahudi yolcudan sadece David hayatta kalabilmişti.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.