Tanikliklar

Ludmilla Page

Ludmilla, Romanya’nın Kişinev şehrinde yaşayan, asimile olmuş Yahudi bir ailede dünyaya geldi. Doktor olan annesiyle birlikte Polonya’da yaşıyordu. 1 Eylül 1939’da Almanya Polonya’yı işgâl edince Krakov’a götürüldüler. Ludmilla, zorunlu olarak Krakov gettosunda yaşamaya başladı. Annesi ise Varşova gettosuna gönderildi. Alman sanayici Oskar Schindler’in arkadaşı olan bir işadamının, Plaszow çalışma kampında bulunan fabrikasında çalışmaya başladı. Schindler, Ekim 1944’te Yahudi işçilerin bir kısmını kurtarmak için onları Südet’teki Bruennlitz kampında bulunan mühimmat fabrikasına getirdi. Ludmilla gönderilecek işçilerin arasında, Schindler’in listesinde yer alıyordu. O ve yaklaşık 300 kadın Bruennlitz’e varmadan Auschwitz’de tutuklanmıştı. Bazı işçiler mühimmat üretimini sabote etmeye çalışıyordu. Ludmilla, Mayıs 1945’te serbest bırakıldı.

Deşifre Edilmiş Metin

Alman işgâli sırasında güvenlik diye bir şey yoktu. Çünkü bu insanlar işkenceciydi, katildi. Yaptıkları şeylerin hiçbir mantığı ya da nedeni yoktu. Tüm bunlar sadece saf nefret ve cinayetten ibaretti. Fakat Schindler, işçilerinin savaş için çalışmaları gerektiğini düşündü ve her şeyi değiştirdi. Bruennlitz’deki üretimini emaye gereç üretiminden mermi kovanı üretimine çevirdi. İki defa tutuklanmıştı ve işçileri seferberlik yararına çalıştırdığını gerçekten kanıtlaması gerekiyordu. Mermi kovanı yapıyorduk, kovanları parlatmamız isteniyordu. Ama tüm üretim hatalıydı. Sabote ediyorduk. Asla istedikleri gibi yapmadık. Bruennlitz’de geçirdiğimiz süre içinde yaptığımız bu kovanların her zaman bir kusuru olurdu. Bizi ancak bu şekilde, fabrikasının seferberlik için gerekli olduğunu kanıtlayarak koruyabiliyordu.


Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.