Tanikliklar

Thomas Buergenthal

Şu anda uluslararası yargıç olan Thomas Buergenthal, Auschwitz ve Sachsenhausen toplama kamplarından kurtulan en genç kişilerden biriydi. 17 yaşında Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etti. Yargıç, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi başkanlığı ve El Salvador için Birleşmiş Milletler Gerçek Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi. Buergenthal, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Holokost Anı Müzesi’nin Vicdan Komitesi başkanıydı. Buergenthal, Mart 2000’de Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin üyesi oldu ve bu görevi hâlâ devam ettirmektedir.

Deşifre Edilmiş Metin

Nuremberg’le ICC ya da ICTY arasındaki fark, diğer mahkemeler, yani Yugoslavya ve Ruanda mahkemeleri, Güvenlik Konseyi tarafından kurulduğu halde Nuremberg mahkemesinin dört galip ülkeden seçilmiş yargıçlardan müteşekkil bir mahkeme olması ve bu yargıçlar tarafından kurulmasıydı. ICC anlaşma ile kuruldu ve dünyanın her yerinden yargıçlar geldi. Bu bir ilerlemedir ve bir bakıma, yalnızca bir grup uluslararası topluluğun değil, tüm uluslararası toplulukların bu kurumlara ilgi duyduğunu ve katıldığını göstermektedir.


  • US Holocaust Memorial Museum

Bu sayfa aşağıdaki dillerde de mevcuttur:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.