Detaylar
Fotograf

Bu görüntü Reich Propaganda Bakanlığı tarafından çekilen bir filmden alınmıştır.

Bu görüntü Reich Propaganda Bakanlığı tarafından çekilen bir filmden alınmıştır. İsmi verilmeyen bir düşkünler evinde koğuştaki iki doktoru göstermektedir. Koğuştaki hastaların varlığı “hayatlarının sadece yükten ibaret olması” şeklinde nitelenmiştir. Bu gibi propaganda görüntüleri yoluyla Ötenazi Programı için kamuoyunun sempatisi kazanılmaya çalışıldı.


  • US Holocaust Memorial Museum courtesy of Marion Davy

Share This

This photo originates from a film produced by the Reich Propaganda Ministry. [LCID: film01]