Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η φωτογραφία αυτή προέρχεται από ένα φιλμ που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Προπαγάνδας του Ράιχ.

Η φωτογραφία αυτή προέρχεται από ένα φιλμ που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Προπαγάνδας του Ράιχ. Απεικονίζει δύο ιατρούς σε ένα δωμάτιο ενός ασύλου του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται. Η ύπαρξη των ασθενών στο δωμάτιο περιγράφεται ως «ζωή μόνο ως βάρος». Τέτοιες εικόνες προπαγάνδας είχαν σκοπό να αναπτύξουν τη συμπάθεια του κοινού όσον αφορά το Πρόγραμμα Ευθανασίας.


  • US Holocaust Memorial Museum courtesy of Marion Davy

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

This photo originates from a film produced by the Reich Propaganda Ministry. [LCID: film01]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.