Eugenics poster entitled "The Nuremberg Law for the Protection of Blood and German Honor." [LCID: 94188]
Részletek
Fénykép

Eugenetikai poszter, amelynek címe „A vér és a német becsület védelméről szóló nürnbergi törvény”. Az illusztráció egy stilizált térkép

Eugenetikai poszter, amelynek címe „A nürnbergi törvény a vér és a német becsület védelméért”. Az illusztráción Közép-Németország határainak stilizált térképe látható, amelyen az árják és a nem árják közötti házasságok tiltott fokozatait bemutató sematikus ábra, valamint a német vér védelméről szóló törvény szövege látható. Az oldal alján lévő német nyelvű szövegben a következő áll: „A vér tisztaságának megőrzése a német nép túlélésének záloga”.


Bejelölések


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Hans Pauli
Gyűjteményi infomációk megtekintése

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.