| Görüntülenen sonuçlar: 2551-2600 (2600 arasından); "" için | Next >>

 • Holokost’u İnkâr Edenler ve Halkı Yanlış Bilgilendirme

  Makale

  Holokost’u inkâr etme ve Holokost ile ilgili gerçekleri basite indirgeme ya da çarpıtma, Yahudi karşıtlığının bir türüdür. Holokost’u inkâr edenler, olaylara ilişkin sağlam kanıtları göz ardı ederek Holokost’un müttefiklerin, Sovyet komünistlerin ve Yahudilerin kendi çıkarları doğrultusunda uydurdukları bir mit olduğunu savunurlar. İnkârcıların “mantığına” göre müttefikler, 1945’te Almanya’yı işgal etmek ve Nazi sanıklara “ağır” işkencelerde…

  Holokost’u İnkâr Edenler ve Halkı Yanlış Bilgilendirme
 • Holokost’un Ardından (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  1945’te Müttefik birlikleri Nazi toplama kamplarına girdiklerinde toplu katliamın delilleri olarak ceset, kemik ve insanlara ait kül yığınları ile karşılaştı. Askerler ayrıca kamplarda açlık ve hastalıkla boğuşan binlerce Yahudi ve Yahudi olmayan sağ kalmış esir buldu. Özgürlüğe kavuşturulduktan sonra, sağ kalan pek çok Yahudi, hâlâ devam eden Yahudi karşıtlığından (Yahudi düşmanlığı) dolayı eski evlerine dönmeye korkmuştu. Evlerine dönen kimileri ise…

 • Holokost’un İnkârı ile Mücadele: Holokost’u İnkâr Etmenin Kökleri

  Makale

  II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgali altındaki Avrupa’da katliam operasyonları ortaya dökülürken Nazi politikaları, Holokost’un inkâr edilmesine olanak sağlayacak büyük katkılarda bulundu. Holokost, Nazi Almanyası’nın bir devlet sırrıydı. Almanlar mümkün olduğunca az yazıyorlardı. Ölüm emirleri hep sözlüydü—özellikle yüksek düzeylerde. Hitler’in Yahudilerin öldürülmesi emirleri yalnızca bilmesi gerekenler esasına göre veriliyordu. Nazi liderler…

 • I. Dünya Savaşı (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılın ilk büyük uluslararası savaşı olarak göze çarpmaktadır. Habsburg Arşidükü Franz Ferdinand’ın suikasta uğraması, 14 Ağustos’ta başlayan ve sonraki dört yıl boyunca birkaç cephede devam eden savaşın fitilini ateşledi. I. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu’nun oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD’nin katıldığı) İtilaf Devletleri, Almanya ve…

  Etiketler: I. Dünya Savaşı
 • I. Dünya Savaşı ve Ermeni Soykırımı

  Makale

  Kitlesel mezalim ve soykırım suçları, çoğu zaman savaş bağlamında işlenir. Ermeni soykırımı, Yakın Doğu ve Rusya Kafkasyası’nda I. Dünya Savaşı ile yakından ilişkili olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, İttifak kuvvetlerin (Almanya ve Avusturya-Macaristan) yanında ve İtilaf kuvvetlerine (Büyük Britanya, Fransa, Rusya ve Sırbistan) karşı savaşmıştır. I. Dünya Savaşı, Jön Türk diktatörlüğüne (İttihat ve Terakki Cemiyeti, İTC) milliyetçi amaçlarını…

  Etiketler: I. Dünya Savaşı
  I. Dünya Savaşı ve Ermeni Soykırımı
 • II. Dünya Savaşı: Zaman Çizelgesi

  Makale

  18 Eylül 1931Japonya Mançurya’yı işgal etti. 2 Ekim 1935–Mayıs 1936Faşist İtalya, Etiyopya’yı işgal etti, fethetti ve ele geçirdi. 25 Ekim–1 Kasım 1936Nazi Almanya'sı ve Faşist İtalya, 25 Ekim'de bir işbirliği anlaşması imzaladı. 1 Kasım'da Roma-Berlin Mihver ittifakı duyuruldu. 25 Kasım 1936Nazi Almanya’sı ve Japon İmparatorluğu, Sovyetler Birliği’ne ve uluslararası Komünist harekete karşı AntiKomintern Paktını imzaladı. 7 Temmuz 1937Japonya Çin’i…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
  II. Dünya Savaşı: Zaman Çizelgesi
 • II. Dünya Savaşı’nda Mihver İttifakı

  Makale

  II. Dünya Savaşı sırasında muharip devletler iki önemli ittifakın bünyesinde savaştı: Mihver devletleri ve Müttefik devletler. Mihver ittifakının üç büyük ortağı Almanya, İtalya ve Japonya’ydı. Bu üç ülke, Avrupa kıtasının büyük bölümünde Alman egemenliğini benimsemişti. Akdeniz’e İtalya, Doğu Asya ve Pasifik bölgelerine ise Japonya hâkimdi. Mihver kuvvetleri, müttefik kuvvetler gibi yabancı ya da askerî politikaları düzenlemek için kurumlar kurmasalar da…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
  II. Dünya Savaşı’nda Mihver İttifakı
 • II. Dünya Savaşı'nda Mihver İttifakı (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  II. Dünya Savaşı sırasında muharip devletler iki önemli ittifakın birer tarafı olarak savaştı: Mihver Devletleri ve Müttefik Devletler. Mihver ittifakının üç büyük ortağı Almanya, İtalya ve Japonya’ydı. Mihver devletlerinin iki ortak menfaati vardı: 1) bölgesel genişleme, askerî zafere dayalı imparatorluklar kurma ve I. Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzeni yıkma, 2) Sovyet komünizmini yok etme ya da etkisizleştirme. Almanya ve İtalya, dostluk anlaşması…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
 • Irkçılık: Genel Bakış

  Makale

  Irkçılar doğuştan gelen, katılımla geçmiş özelliklerin biyolojik olarak insan davranışını belirlediğine inanan kişilerdir. Irkçılık doktrini, insanın taşıdığı kanın ulusal-etnik kimliğinin belirleyicisi olduğunu iddia eder. Irkçı bir çerçevede insanın değeri bireyliğiyle değil, sözde “ırka özel toplu ulus”un üyeliğiyle tanımlanır. Bilim adamları da dahil olmak üzere, birçok aydın ırkçı yaklaşımı desteklemek için bilimsel olmayan dayanaklar ortaya…

  Irkçılık: Genel Bakış
 • Irkçılık: Genel Bir Bakış (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Irkçılar doğuştan gelen ve kalıtımla geçmiş özelliklerin biyolojik olarak insan davranışını belirlediğine inanan kişilerdir. Irkçılık doktrini, insanın taşıdığı kanın ulusal-etnik kimliğinin belirleyicisi olduğunu savunur. Irkçı Yahudi karşıtlığının (gerçek dışı biyolojik teorilere dayanarak Yahudilere karşı önyargı beslemek ya da nefret etmek) da dâhil olduğu ırkçılık, Alman Ulusal Sosyalizmi’nin (Nazizm) her zaman ayrılmaz bir parçası olmuştur.…

  Etiketler: Antisemitizm
 • İşbirliği

  Makale

  Avrupa’da antisemitizm, milliyetçilik, etnik nefret, komünizm karşıtlığı ve fırsatçılık, Almanya’nın işgal ettiği ülkelerin pek çok vatandaşını, Avrupalı Yahudileri imha etmelerinde Nazi rejimi ve diğer etnik Nazi ilkeleriyle işbirliği yapmaya sürükledi. Bu tür bir iş birliği, “Nihaî Çözüm” planının uygulanması ve Nazi rejiminin hedeflediği diğer grupların toplu katliamı için kritik önem taşımaktaydı. Holokost döneminin en büyük vahşetlerinden bir…

  İşbirliği
 • İşbirliği (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Soykırım döneminin en büyük vahşetlerinden bir bölümünü işbirlikçiler gerçekleştirdi. Antisemitizm, milliyetçilik, etnik nefret, komünizm karşıtlığı ve fırsatçılık, Almanya’nın işgal ettiği ülkelerin pek çok vatandaşını, Avrupalı Yahudileri imha etmelerinde Nazi rejimiyle işbirliği yapmaya sürükledi. Almanya’nın Mihver ortakları, Yahudi karşıtı kanunlar uygulayarak Nazi rejimiyle işbirliğinde bulundu. Macaristan, Slovakya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Vichy…

  Etiketler: Antisemitizm
 • İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi

  Makale

  İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi Almanya ele geçirilen doğu bölgelerinin çoğunu Almanlaştırdıktan sonra ilhak etmeyi planlıyordu. Bazı bölgeler zorunlu işçilerin yaşayacağı yerler olacaktı, çoğuna ise Alman koloni nüfusu yerleşecekti. Yerleştirme konusundaki Alman planlarının çoğu savaşın sonuna kadar ertelendi. Bu arada, bölgeler Almanların savaş seferberliği için acımasızca sömürülüyordu. Yiyecek, hammadde ve savaş stoklarına el konuyordu. Yerel…

  İşgal Altındaki Avrupa’da Alman Yönetimi
 • Kamplardaki Mahkûmlar

  Makale

  Kamplardaki Mahkûmlar Yahudiler Nazi soykırımının ana hedefi olduğundan, ölüm merkezlerinin kurbanları büyük çoğunlukla Yahudiydi. Ancak, gazla öldürme tesisi bulunmayan yüzlerce zorunlu iş gücü ve toplama kampında çok farklı kökenlere sahip diğer kişiler de görülüyordu. Kamp muhafızlarının ve subaylarının herkesin kökenini kolayca anlayabilmesi ve farklı grupları birbirine düşürebilmesi için mahkûmlar ceketlerine renk kodu içeren üçgen işaretler takmak…

  Etiketler: Holokost
  Kamplardaki Mahkûmlar
 • Kielce Pogromu: Holokost’tan Sağ Çıkanlara Atılan Kan İftirası

  Makale

  “Kielce Pogromu,” 4 Temmuz 1946’da Polonya’nın güneydoğusunda bulunan Kielce kasabasında Yahudilere karşı gerçekleştirilen katliama verilen addır.GİRİŞ Pogrom, Rusçada “altüst etmek, tahrip etmek” anlamına gelir. Terim, tarihsel olarak Rus İmparatorluğu’nda yerleşik Yahudi olmayan toplulukların Yahudilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerini ifade eder. Kielce olayı sırasında bir grup Polonyalı asker, polis yetkilileri ve siviller, en az 42 Yahudiyi…

  Etiketler: Antisemitizm
  Kielce Pogromu: Holokost’tan Sağ Çıkanlara Atılan Kan İftirası
 • Kitap Yakma (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  “Kitap Yakma” kitapların ateşle yok edilmesi törenine verilen addır. Genellikle halka açık yerlerde, yazılı metinlere kültürel, dinsel ya da siyasi muhalefet gösteren kitapların yakılması şeklinde gerçekleştirilirdi. Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels 1933’te Alman sanat ve kültürünü Nazi emelleriyle uyumlu hâle getirmeye çalıştı. Hükümet, Yahudi ve diğer sözde siyasi şüphelilerin kültürel örgütlerini ya da Nazilerin “yoz” olarak…

  Etiketler: Kitap Yakma
 • Kurban Mozaiği (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Esas hedefleri Yahudiler olmasına karşın Naziler, ve işbirlikçileri ırkçı ya da ideolojik nedenlerle diğer gruplara da zulmettiler. Almanya’daki Nazi ayrımcılığının ilk kurbanları arasında başta komünistler, sosyalistler, sosyal demokratlar ve sendika başkanları olmak üzere politik muhalifler vardı. Naziler aynı zamanda çalışmalarını yıkıcı olarak değerlendirdikleri ya da Yahudi olan yazarlara ve sanatçılara onları tutuklayarak, ekonomik kısıtlamalar getirerek ya da…

  Etiketler: Holokost Antisemitizm
 • Kurbanlar Kimlerdi?

  Makale

  Nazi rejimi, ideolojik gerekçelerle farklı gruplara zulmetmiştir. Yahudiler, Naziler ve işbirlikçileri tarafından sistematik zulüm ve toplu katliamın başlıca hedefi olmuşlardır. Nazi politikaları, ayrıca milyonlarca insanın acımasızlaştırılmasına ve zulüm görmesine yol açmıştır. Nazilerin tüm kurban gruplarına yönelik politikaları acımasızdı ama aynı değildi.

  Etiketler: Antisemitizm Holokost
  Kurbanlar Kimlerdi?
 • Kurbanların Tespit Edilmesi

  Makale

  1939’da, Alman hükümeti Almanya’da yaşayan tüm kişileri kapsayan bir genel nüfus sayımı yaptı. Sayım memurları herkesin yaşını, cinsiyetini, ikametgâhını, işini, dinini ve medenî durumunu kaydediyordu. Ancak ilk kez olarak büyükanneleri/büyükbabaları tarafından insanların ırklarını da kaydetti. Bu bilgiler daha sonra binlerce görevli tarafından kodlanmış kartlara bastırıldı. Bu kartlar sıralanarak, modern bilgisayarların ilkel bir türü olan Hollerith makinesiyle…

  Etiketler: Holokost
  Kurbanların Tespit Edilmesi
 • Kurtarma (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Holokost sırasında birçok Avrupalının kayıtsızlığına ve birçoğunun da Yahudilerin öldürülmesine yardım etmesine karşın tüm Avrupa ülkelerinde ve farklı dinî kökenlerden gelen kişiler, Yahudileri kurtarmak için kendi hayatlarını riske attı. Kurtarma çabaları kişilerin bireysel eylemlerinden, küçük büyük organize ağlara kadar değişiyordu. 1943 yılının sonbaharında Alman işgali altındaki Danimarka’daki direniş hareketi, balıkçıların yaklaşık 7.200 Yahudiyi…

  Etiketler: Kurtuluş Direniş
 • Kurtarma ve Direniş

  Makale

  Kurtarma ve Direniş Bazı Yahudiler Alman kontrolü altındaki Avrupa’dan kaçarak ya da gizlenerek, Avrupa Yahudilerini öldürmeye yönelik Nazi planı olan "Nihai Çözüm"den kurtuldu. Yahudi olmayanların çoğu,“Nihai Çözüm”e ne yardımcı ne de engel oldu. Yahudilerin kaçmasına yardım edenler nispeten az sayıdaydı. Bu kişiler Nazi ırkçılığına muhalif olmaları, merhametleri ya da dinî ya da…

  Etiketler: Kurtuluş Direniş
  Kurtarma ve Direniş
 • Kuzey Afrika Cephesi: Mısır ve Libya

  Makale

  Kuzey Afrika'da Marshal Rodolfo Graziani'nin 10. İtalyan Tümeni Libya'daki üslerinden, Mısır'ın batısındaki sayıca azınlıkta olan İngiliz Kuvvetleri’ne karşı taarruza başladığında, 13 Eylül 1940'ta çatışma da başlamış oldu. 9 Aralık 1940'ta, General Sir Archibald Wavell komutasında başlatılan İngiliz karşı saldırısı, İtalya'nın 22 Ocak 1941'de Libya'nın batısında Tobruk'ta yenilmesiyle son buldu. 12 Şubat 1941'de, Alman General Erwin Rommel Almanya'nın İtalyan…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
  Kuzey Afrika Cephesi: Mısır ve Libya
 • Kuzey Afrika’daki Yahudilere Karşı Vichy Ayrımcılığı

  Makale

  Fransa'nın Kuzey Afrika'daki üç sömürge ülkesindeki (Cezayir, Fas ve Tunus) Holokost tarihi doğası itibariyle Fransa’nın o dönemdeki kaderine bağlıdır. Fransa Almanya’nın Mayıs 1940’taki işgalinin ardından kısa sürede çöktü. Başbakan Paul Reynaud istifa etti. 22 Haziran'da, I.Dünya Savaşı'nın ünlü kahramanı Marshall Henri Philippe Petain Almanya ile ateşkes imzaladı. Anlaşmadaki şartlar Atlantik kıyısının bütünü de dahil olmak üzere ülkenin kuzeyiyle…

 • Kuzey Afrika'daki Askerî Harekatlar

  Makale

  II. Dünya Savaşı'ndaki Kuzey Afrika askerî harekatları, 13 Eylül 1940’tan 13 Mayıs 1943’e kadar sürdü. Söz konusu harekatlar Batılı Müttefikler ve Mihver Kuvvetler açısından stratejik bir önem taşımaktaydı. Mihver Kuvvetler, Müttefikler'in Ortadoğu'daki petrol ikmal kaynaklarına erişimini engellemeyi, kendilerinin petrol erişimini güvenli hale getirip artırmayı ve İngilizlerin Asya ve Afrika'daki imparatorluklarına ait teçhizat ve insan kaynaklarıyla ilişkilerini…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
 • Kuzey Afrika'daki Yahudiler: Baskı ve Direniş

  Makale

  Kuzey Afrikalı Yahudiler göreceli olarak şanslıydı. Çünkü Orta ve Doğu Almanya'daki Alman toplama kamplarına olan uzaklıkları, kaderlerinin Avrupa'daki dindaşlarından farklı olmasını sağladı. Alman egemenliği altında yaşamak zorunda kalmadıkları için de şanslıydılar. Almanlar hiçbir zaman Fas'ı ya da Cezayir'i işgal etmedi. Tunus'u Kasım 1942'den itibaren Müttefikler'in Fas ve Cezayir'e girdiği Mayıs 1943'e kadar işgal etmiş olsalar da, Almanlar Avrupa'da doğrudan…

 • Meşale Harekatı (Cezayir-Fas Cephesi)

  Makale

  Meşale Harekatı (Cezayir-Fas Cephesi)8 Kasım 1942'de başlayan Cezayir-Fas Cephesi Meşale Harekatı, 11 Kasım 1942'de sona erdi. Amerikalı General Dwight D. Einsenhower komutasındaki Amerikan ve İngiliz Kuvvetleri söz konusu cephede görev aldı. Üç görev gücü Fas Atlantik Kıyısı'ndaki batıda Cezayir ve başkente yakın, Cezayir'in doğusuna 250 mildeki Kazablanka yakınına girdi. Vichy Fransız Kuvvetleri başlangıçta direnseler de, Cezayir'deki Fransız direnişi coup d'etat (darbe)…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
 • Mobilize Katliam Birlikleri

  Makale

  Mobilize Katliam Birlikleri Alman ordusu 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ni istila ettikten sonra, Holokost’ta yeni bir aşama başladı. Almanlar savaş şapkası altında ve zafer kazanacaklarından emin bir şekilde, Yahudilerin zorunlu göç ettirilmesini ve hapsedilmesini, kitle katliamlarına dönüştürdü. Nazi (SS) birimleri ile polisten oluşan özel eylem birlikleri ya da Einsatzgruppen, ilerleyen Alman ordusunun arkasından hızla hareket ediyordu. Görevleri, işgal edilen Sovyet…

  Mobilize Katliam Birlikleri
 • Mülteciler (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  1933 ve 1945 yılları arasında 340.000’den fazla Yahudi Almanya ve Avusturya’dan göç etti. Ne yazık ki göç edenlerin yaklaşık 100.000’i daha sonra Almanya tarafından işgal edilecek olan ülkelere sığındı. Alman yetkililer göç edenlerin büyük bir çoğunluğunu sürdü ve öldürdü. Almanya Mart 1938’de Avusturya’yı ilhak ettikten sonra Batı Avrupa ve Amerika ülkeleri bir mülteci akınından endişe etmeye başladı. Mart 1938–Eylül 1939 arasında 85.000 kadar Yahudi…

 • Mültecilerin Bugünkü Durumu

  Makale

  Holokost öncesinde ve Holokost boyunca, insanlar hayatları ve toplumları risk altındayken kaçmayı tercih ederler. Temmuz 2004'te, Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anı Müzesi'nin Olağanüstü Soykırım Durumu Çağrısı yayınladığı Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde yüz binlerce Darfurlu insan Çad sınırına kaçtı. Darfur'da 400.000 kişi hedef kitlelere karşı uygulanan şiddet ve ağır koşullar nedeniyle telef olurken, yaklaşık iki milyon kişi de zorla göç…

  Mültecilerin Bugünkü Durumu
 • Müttefik Çıkarmalarının Ardından Kuzey Afrika'daki Yahudiler

  Makale

  Müttefiklerin Kasım 1942'de Kuzey Afrika'ya girmesinden sonra bile Fas, Cezayir ve Tunus'taki Yahudiler için koşullar kısa sürede düzelmedi. Çıkarmaların hemen ardından, Fransız yetkililer ne Amerikan askerî kanadının ne de Müslüman liderlerin ayrımcı yasaları kaldırma taraftarı olmadığını iddia etse de, Cezayirli Başkan Rabbi Maurice Eisenbeth ve Comite Juif Algerien des Etudes Sociales (Sosyal Çalışmalar Cezayirli Yahudi Komitesi) Yahudi haklarını geri almaya çalıştı.…

 • Nazi Irkçılığı

  Makale

  Nazi Irkçılığı Adolf Hitler, Almanya şansölyesi olmasından yıllar önce ırkla ilgili fikirleri saplantı hâline getirmişti. Konuşmalarında ve yazılarında, ırksal "saflık" ve Ari "üstün ırkı" olarak adlandırdığı "Alman ırkının" üstünlüğü ile ilgili inançlarını yayıyordu. Irkının bir gün dünyayı ele geçirebilmesi için saf kalması gerektiğini dile getiriyordu. Hitler için ideal "Ari", sarışın, mavi gözlü ve uzun boyluydu. Hitler ve Naziler iktidara…

  Etiketler: Antisemitizm
  Nazi Irkçılığı
 • Nazi Kamp Sistemi

  Makale

  Nazi Kamp Sistemi Nazi kamp sistemi, Nazi devletinin siyasi muhaliflerine karşı bir baskı sistemi olarak başladı. Üçüncü Reich’ın ilk yıllarında Naziler öncelikle Komünistleri ve Sosyalistleri hapsediyordu. 1935 civarına gelindiğinde, rejim özellikle Yahudiler olmak üzere, ırkı nedeniyle ya da biyolojik açıdan ikinci sınıf olarak tanımladığı insanları da hapsetmeye başladı. II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi kamp sisteminin teşkilatı ve ölçeği hızla genişledi ve…

  Nazi Kamp Sistemi
 • Nazi Kampları (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  1933–1945 yılları arasında Nazi Almanyası, milyonlarca kurbanı hapsedebilmek için yaklaşık 20.000 kamp kurdu. Bu kamplar, birçok amaçla kullanıldı ve zorunlu çalıştırma kampı, geçiş istasyonları olarak kullanılan geçici kamplar ve esasen ve özel olarak toplu katliam için inşa edilen ölüm merkezleri de bunlar arasında yer aldı. Almanlar ve işbirlikçileri yalnızca ölüm merkezlerinde üç milyondan fazla Yahudiyi öldürdü. Nazi kamplarında tutuklu olanların yalnızca…

  Etiketler: Ölüm Merkezleri
 • Nazi Kamplarının Dağıtılması (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Müttefik kuvvetler, Nazi Almanyası’na karşı bir dizi taarruzla Avrupa’da ilerlerken toplama kamplarında açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olan on binlerce esirle karşılaştı. Ancak Nazi kampların dağıtılmasından sonra bunların saçtığı dehşetin boyutları dünyanın gözleri önüne serildi. Temmuz 1944’te Polonya’da Lublin yakınındaki Majdanek’e gelen Sovyet kuvvetleri, büyük bir Nazi kampına ulaşan ilk ordu oldu. Sovyetlerin hızla ilerlemesi karşısında…

 • Nazi Olimpiyatları, Berlin 1936 (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Adolf Hitler’in Nazi diktatörlüğü, ırkçı ve militarist karakterini Ağustos 1936’da iki hafta boyunca Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaparak kamufle etti. Rejim, oyunları çok sayıda yabancı izleyici ve gazeteciyi barışçı ve hoşgörülü bir Almanya görüntüsüyle şaşırtmak için kullandı. 1931’de Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 1936 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın Berlin’de yapılmasına karar verdi. Nazi Partisi Lideri Adolf Hitler, iki yıl sonra Almanya…

 • Nazi Terörü Başladı

  Makale

  Nazi Terörü Başladı Adolf Hitler Ocak 1933’te Almanya şansölyesi olduktan sonra, Almanya’yı tek parti diktatörlüğüne dönüştürmede ve Nazi politikalarını uygulatmak için gereken polis gücünü organize etmede hızlı davrandı. Kabinesini olağanüstü hâl ilan etmeye ikna ederek, basın, konuşma ve toplanma özgürlükleri de dâhil, bireysel özgürlükleri kaldırdı. Kişiler dokunulmazlık haklarını kaybettiler. Bu da yetkililerin kişilerin mektuplarını okuyabilmesi,…

  Nazi Terörü Başladı
 • Nazi Yönetimi

  Makale

  Nazi Yönetimi Adolf Hitler’in 30 Ocak 1933’te Alman şansölyesi ilan edilmesiyle Alman demokrasisi sona erdi. Irkçı ve otoriter fikirlerle, Naziler temel özgürlükleri ortadan kaldırdı ve bir "Volk" topluluğu yaratmaya girişti. Teorik olarak, "Volk" topluluğu tüm sosyal sınıfları ve tüm Alman bölgelerini Hitler’in arkasında birleştiriyordu. Gerçekte ise, Üçüncü Reich hızla bireylerin keyfi tutuklamalara ve hapis cezalarına maruz kaldığı bir polis devletine…

  Nazi Yönetimi
 • Nihaî Çözüm (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Naziler, Yahudi toplumunu ortadan kaldırma planlarına istinaden “Nihaî Çözüm” terimini kullandılar. Bütününde “Nihaî Çözüm”, tüm Avrupa Yahudilerinin gaz verilerek, kurşuna dizilerek ve diğer şekillerde katledilmesini hedefliyordu. Yaklaşık altı milyon Yahudi erkek, kadın ve çocuk, yani II. Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa’da yaşayan Yahudilerin üçte ikisi, Holokost sırasında öldürüldü. Soykırım ya da Yahudilerin kitlesel imhası on yıl boyunca giderek…

 • Nihaî Çözümler: Vahşet Dolu Etnik Temizlik Olayı, 1939–1945

  Makale

  II. Dünya Savaşı, ulusal kaynaklar için bir yük olarak görülen “istenmeyenlerin” öldürülmesi için gerekli bahaneyi sağlamıştı. Naziler, 1920’lerde bazı doktor ve hukukçular tarafından öne sürülmüş tartışmaları bahane ederek yüzlerce akıl hastanesi müdürü, çocuk doktoru, psikiyatrist, aile doktoru ve hemşireyi ötenazi—“acısız ölüm”—yapmak üzere işe alarak cinayeti haklı göstermeye çalıştı. Daha önceden etnik temizlik önlemi olarak ötenaziyi…

  Etiketler: Nihaî Çözüm
 • Nuremberg’deki Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  İleri gelen Alman yetkililerinin yargılanmalarına, savaş sonrası savaş suçları mahkemelerinin en bilineni olan Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi’nde, Almanya teslim olduktan altı buçuk ay sonra, 20 Kasım 1945’te Nuremberg, Almanya’da resmî olarak başlandı. Dört Müttefik devletin her biri (ABD, Büyük Britanya, Sovyetler Birliği ve Fransa), birer hâkim ve savcı ekibi gönderdi. Mahkeme kuralları, Kıta Amerika’sı ve Anglo-Amerikan yargı sistemlerinin hassas bir şekilde…

 • Nürnberg Duruşmaları

  Makale

  Nürnberg Duruşmaları Savaştan sonra, Holokost sırasında işlenen suçlardan sorumlu olanların bazıları mahkemeye çıkarıldı. 1945 ve 1946’da yapılan duruşmalar için yer olarak Almanya’nın Nürnberg şehri seçildi. Müttefik güçlerden (İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve ABD) atanan yargıçlar, en önemli yirmi iki Nazi suçlusunun duruşmalarına başkanlık etti. On iki önde gelen Nazi ölüme mahkûm edildi. Çoğu sadece üstlerinin emirlerini yerine getirdiklerini…

  Nürnberg Duruşmaları
 • Nürnberg Yasaları

  Makale

  Nazi Almanyasında Eylül 1935’te çıkartılan iki ayrı yasa toplu adıyla Nürnberg Yasaları olarak bilinmektedir: Reich (İmparatorluk) Vatandaşlık Yasası ve Alman Kanını ve Alman Onurunu Koruma Yasası. Bu yasalar, Nazi ideolojisinin temelini oluşturan ırkçı teorilerin birçoğunu somutlaştırmıştır. Almanya’daki Yahudilere yönelik sistematik zulmün yasal çerçevesini oluşturacaklardır. Adolf Hitler, Nürnberg Yasalarını 15 Eylül 1935’te ilan etmiştir. O zamanlar tamamen…

  Etiketler: Antisemitizm
  Nürnberg Yasaları
 • Nürnberg’deki Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi

  Makale

  ARKA PLAN 1942 kışından itibaren Müttefik kuvvetlerin hükümetleri, Nazi savaş suçlularını cezalandırma niyetlerini bildirmişlerdir. 17 Aralık 1942’de Birleşik Devletler, Büyük Britanya ve Sovyetler Birliği’nin liderleri, Avrupalı Yahudilerin kitlesel cinayetini resmen ifade eden ve sivil halka uygulanan şiddetin sorumlularına dava açılmasını kararlaştıran ilk ortak resmî bildiriyi yayınlamıştır. Bazı siyasî liderler mahkeme yerine yargısız infazları savunsa da…

  Nürnberg’deki Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi
 • Ohrdruf (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Ohrdruf kampı, Buchenwald toplama kampının bir alt kampı ve Amerikan birlikleri tarafından kurtarılan ilk Nazi kampıydı. Naziler tarafından Kasım 1944’te, Almanya’nın Gotha kasabası yakınlarında kurulan Ohrdruf kampı, demiryolu inşaatında zorla çalıştırılmak üzere esir tedarik ediyordu. 1945 Mart’ının sonlarında, kampta 11.700 civarında esir bulunuyordu. Ancak Nisan’ın başlarında SS, neredeyse tüm esirleri Buchenwald’a doğru ölüm yürüyüşü yapmaları için…

 • Ölüm Merkezleri (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  Naziler etkin kitle cinayetleri için ölüm merkezlerini kurdu. Temel olarak tutuklama ve çalışma merkezleri vazifesi gören toplama kamplarından farklı olarak ölüm merkezleri (“imha kampları” ya da “öldürme kampları” olarak da adlandırılan) adeta yalnızca “ölüm fabrikalarıydı”. Alman SS ve polis gücü, ölüm merkezlerinde zehirli gazla oksijensiz bırakarak ya da kurşuna dizerek hemen hemen 2.700.000 Yahudiyi katletti. İlk ölüm merkezi, Aralık 1941’de Polonya’nın…

 • Ölüm Merkezlerinde

  Makale

  Ölüm Merkezlerinde Sürgün trenleri ölüm merkezlerine vardıktan sonra, muhafızlar getirilenlerin dışarıya çıkıp sıraya girmesini emrediyordu. Kurbanlar daha sonra bir seçim işlemine tabi tutuluyordu. Erkekler, kadın ve çocuklardan ayrılıyordu. Genellikle SS doktoru olan bir Nazi, insanlara tek tek hızlı bir şekilde bakarak, zorunlu iş gücü olarak çalıştırılacak kadar sağlıklı ve güçlü olup olmadığını belirliyordu. Sonra bu SS subayı sola ya da sağa doğru işaret…

  Ölüm Merkezlerinde
 • Ölüm Merkezlerindeki İsyanlar

  Makale

  Ölüm Merkezlerindeki İsyanlar Varşova gettosundaki ayaklanma, diğer gettolardaki ve ölüm merkezlerindeki isyanlar için yol açtı. Birçok mücadeleci ezici derecede güçlü olan Alman güçlerine karşı kaybetmeye mahkûm olduklarını bilseler de savaşarak ölmeyi tercih etti. Mayıs 1943’te Treblinka’ya son gönderilen Yahudi grubu gaz verilerek öldürüldükten sonra, kampta yaklaşık 1.000 Yahudi mahkûm kalmıştı. Yakında öldürüleceklerinin farkında olan mahkûmlar isyan…

  Ölüm Merkezlerindeki İsyanlar
 • Ölüm Merkezlerine Gönderilen Yahudiler

  Makale

  Nazi rejimi, Doğu Avrupa’nın etnik gruplarını II. Dünya Savaşı kapsamında zorla yeniden düzenlemek için raylı sistemi tek taşıma yolu olarak kullanıyordu. 1941’de Nazi liderleri Avrupa’daki Yahudilerin toplu katliamını hedefleyen “Nihaî Çözüm” planını uygulamaya karar verdi. Alman yetkilileri Yahudileri evlerinden sürmek ya da Doğu Avrupa’ya aktarmak için kıtadaki raylı taşıma sistemlerini kullandılar. Alman yetkililer, Yahudileri özel olarak inşa edilmiş ölüm…

  Ölüm Merkezlerine Gönderilen Yahudiler
 • Ölüm Yürüyüşleri

  Makale

  Ölüm Yürüyüşleri Savaşın sonuna doğru Almanya’nın askerî gücü çökerken, Müttefik orduları Nazi toplama kamplarını kuşatıyordu. Sovyetler doğudan, İngiliz, Fransız ve Amerikalılar batıdan yaklaşıyordu. Almanlar çılgın bir şekilde cepheye yakın yerlerdeki kamplardan mahkûmları çıkarıyor ve çalıştırmak üzere Almanya içlerindeki kamplara götürüyorlardı. Mahkûmlar önce trenle, ardından "ölüm yürüyüşleri" adıyla bilinen yöntemle yaya olarak…

  Etiketler: II. Dünya Savaşı
 • Ölüm Yürüyüşleri (Özetlenmiş Makale)

  Makale

  1944 yazında Doğu Belarus’a yapılan yoğun bir saldırı, Sovyet Kuvvetleri’nin büyük bir Nazi toplama kampı olan Lublin/Majdanek’e girmesine ilk kez imkan verdi. Sovyetler’in hızlı ilerleyişi dolayısıyla, SS birlikleri kampı tahliye edecek zaman bulamadı. Sovyet ve batı medyası, hem kurtulma görüntülerini hem de sağ kalan esirlerle yapılan röportajları kullanarak Majdanek’teki vahşeti kamuoyuna duyurdu. Kısa bir süre sonra SS şefi Heinrich Himmler, tüm toplama…

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.