Stefania Podgorska (right), pictured here with her younger sister Helena (left), helped Jews survive in German-occupied Poland. [LCID: 89799]
Detaylar
Fotograf

Kız kardeşi Helena (solda) ile birlikte resmi çekilen Stefania Podgorska (sağda) Alman işgali altındaki Polonya'da Yahudilerin sağ kalmasına yardım etti.

Kız kardeşi Helena (solda) ile birlikte resmi çekilen Stefania Podgorska (sağda) Alman işgali altındaki Polonya'da Yahudilerin sağ kalmasına yardım etti. Przemysl gettosundaki Yahudilere yiyecek sağladı. 1943'te gettonun Almanlar tarafından yıkılmasının ardından, çatı arasında saklayarak 13 Yahudi'nin hayatını kurtardı. 1944, Przemysl, Polonya.


Etiketler


  • Gay Block and Malka Drucker

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.