A transport of Jewish prisoners marches through the snow from the Bauschovitz train station to Theresienstadt. [LCID: 69720]

Harita

Holokost ve II. Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasındaki önemli yerleri betimleyen coğrafî ve tematik haritaların alfabetik listesine gözatın. Bu haritalar kampların, gettoların, toplu katliamların gerçekleştiği yerleri; askerî operasyon, sürgün ya da işgal gibi değişik coğrafî hareketleri de gösterir.

Başlığa göre ayrıştırın:

| Görüntülenen sonuçlar: 1-1 (2 arasından); "Harita" için | Sonraki >>

  • Ukrayna ve çevresindeki Einsatzgruppen [Özel Kuvvetler] katliam yerleri

    Harita

    Almanlar, Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırısını takiben 1941 yazında Sovyet güçlerinden ele geçirdikleri topraklarda Yahudi erkek, kadın ve çocuklara karşı toplu katliamlar düzenlemeye başlamıştır. Bu katliamlar, Avrupa’daki Yahudilerin topluca katledilmesi anlamına gelen “Yahudi Sorunu’na Nihaî Çözüm”ün bir parçasıydı. Bu silahlı katliamların çoğu, Almancada Einsatzgruppen olarak adlandırılan özel kuvvetler ya da özel harekât grupları tarafından…

    Ukrayna ve çevresindeki Einsatzgruppen [Özel Kuvvetler] katliam yerleri

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.